Προβολή

Title
«Χρήση τοπικής χλωρίδας στην περιβαλλοντική αποκατάσταση & σε έργα πρασίνου», Συνεδριακό Κέντρο του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων, Χανιά, Κρήτη, 17 Δεκεμβρίου 2015
Summary
   

Το CIHEAM-Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, συντονιστής του έργου ECOPLANTMED, διοργανώνει την τελική του εκδήλωση ενημέρωσης για το έργο με στόχο την προώθηση της χρήσης ειδών της τοπικής χλωρίδας και τοπικού γενετικού υλικού στην περιβαλλοντική αποκατάσταση και σε έργα πρασίνου, καθώς και την προώθηση της παραγωγής τους από τα φυτώρια (ιδιωτικά και δασικά). 
Θα παρουσιαστούν οι εκδόσεις «Εγχειρίδιο για τον πολλαπλασιασμό επιλεγμένων ιθαγενών φυτών της Μεσογείου» & «Οδηγός καλών πρακτικών για την αποκατάσταση μεσογειακών οικοτόπων», των οποίων οι αγγλικές εκδοχές είναι διαθέσιμες για κατέβασμα (δείτε εικόνες παραπάνω) και σύντομα θα είναι διαθέσιμες και οι ελληνικές εκδοχές. Επιπλέον, θα γίνουν σχετικές εισηγήσεις για το πολλαπλασιαστικό υλικό με προσκεκλημένους ομιλητές από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και τη Δ/νση Δασικών Έργων και Υποδομών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η εκδήλωση απευθύνεται σε φορείς, επιστήμονες και ερευνητές που ασχολούνται με τη διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυτογενετικών πόρων, το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα φυτικής παραγωγής, αρχιτέκτονες τοπίου και σχεδιαστές κήπων, υπεύθυνους περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, περιβαλλοντικές οργανώσεις, αλλά και στον τουριστικό τομέα, τις τοπικές κοινωνίες και το ευρύ κοινό. 
Δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Αδαμαντία Κοκκινάκη (28210 35053, adamantia@maich.gr).

Date Published:
Dec 08, 2015