Προβολή

Title
1η ανακοίνωση για το Διεθνές Συνέδριο ECOPLANTMED
Summary
Το ECOPLANTMED σας προσκαλεί στο Διεθνές Συνέδριο με θέμα “Οικολογική Αποκατάσταση στην περιοχή της Μεσογείου: Προκλήσεις και Ευκαιρίες” που διοργανώνει στο Πανεπιστήμιο Saint Joseph (USJ), εταίρος του έργου ECOPLANTMED, στη Βηρυτό, Λίβανος, στις 15 και 16 Οκτωβρίου 2015. Το συνέδριο επικεντρώνεται στην οικολογική αποκατάσταση Μεσογειακών οικοτόπων και θα αναδείξει τη σημασία της χρήσης ιθαγενών φυτών σε έργα αποκατάστασης.

Θα εξεταστούν θέματα όπως

  •     υλοποιημένα έργα αποκατάστασης σε διαφορετικούς οικοτόπους Μεσογειακού τύπου
  •     κριτήρια για την επιλογή των φυτικών ειδών στα έργα αποκατάστασης
  •     σημασία των τραπεζών σπόρων για τη διατήρηση φυτικών ειδών που χρησιμοποιούνται για αποκατάσταση
  •     ποιότητα του φυτογενετικού υλικού
  •     μορφο-φυσιολογικά χαρακτηριστικά των φυτικών ειδών.

Για περισσότερες πληροφορίες, υποβολή περιλήψεων και εγγραφή, επισκεφτείτε τον ιστότοπο του συνεδρίου εδώ.

Date Published:
Jan 27, 2015