Προβολή

Title
Οικολογική αποκατάσταση και διατήρηση δασικών συστάδων στην Τυνησία
Summary
Το Εθνικό Ερευνητικό Ινστιτούτο Μηχανικής Αγροτικού Περιβάλλοντος, Υδάτων και Δασοκομίας (INRGREF), εταίρος του έργου ECOPLANTMED στην Τυνησία, διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση για το ECOPLANTMED την Τετάρτη 6 Μαΐου 2015. Το θέμα της εκδήλωσης είναι "Οικολογική αποκατάσταση και διατήρηση δασικών συστάδων στην Τυνησία". 
Η εκδήλωση στοχεύει να συγκεντρώσει φορείς που σχετίζονται με το δασικό τομέα (κοινότητες δασικών περιοχών, μηχανικούς, κυβερνητικούς φορείς και επιστήμονες) για να συζητήσουν και να ανταλλάξουν εμπειρίες σχετικά με την οικολογική αποκατάσταση και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το πρόγραμμα και ανακοίνωση (στα Γαλλικά).

Δήλωση συμμετοχής

Date Published:
Apr 16, 2015